A pig van Djouke

Djouke heeft sinds 2007 een project in Kameroen. Waar ze mensen helpt om een beter leven te krijgen.

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/66944/Nos_Jeugdjournaal_Avond.html

http://nowepifac.com/project.html

Weten waarom? Lees dan onderstaand gedicht.A Pig From Djouke

 

A pig van Djouke.

 

Ik ben Djouke en wil iets voor arme mensen doen,

daarom heb ik een project in Kameroen.

Het zit mij dwars dat sommige mensen bijna niets hebben om te eten

en dat wij dat vaak vergeten.

Hoe is het zo gekomen,

ik zag op het jeugdjournaal veel water en omgevallen bomen.

Er was een overstroming in Suriname een land hier ver vandaan,

en toen ben ik aan het geven gegaan.

Ik heb mijn spaarpot omgedraaid,

en geld om die mensen te helpen bij elkaar gegraaid.

Daarna heb ik weer verder gespaard,

en het geld op de bank bewaard.

Na een tijdje had ik genoeg poen,

om weer wat voor arme mensen te doen.

Toen ontmoete ik toevallig Arie Wingelaar,

en vertelde hem dat ik voor arme mensen spaar.

Hij kende Titus uit Kameroen,

en vertelde dat ik met hulp van hem wat voor de mensen daar kan doen.

Veel mensen in Kameroen hebben onvoldoende om te leven,

dus heb ik ze een varken gegeven.

Met daarbij een zak meel,

in de hoop dat ze biggen krijgen heel veel.

Eén big moet dan worden doorgegeven,

en helpt een medemens weer in het leven.

Bij de start in 2007 waren er drie mensen met een varken daarna werden het er tien,

En vijf jaar na dato mocht ik in Kameroen mijn eigen project zien.

Er waren toen al bijna 100 mensen die ik blij heb kunnen maken,

simpelweg door een big en wat andere zaken.

Iemand die in je gelooft en je een duwtje in de rug wil geven,

Om zo te komen tot een beter leven.

Dat zou toch iedereen kunnen doen,

met of zonder poen.

Ik probeer zelf het geld te sparen,

maar gelukkig wordt ik soms geholpen met het geld te vergaren.

Door de kerk, vredesvuurrenners of zomaar door iemand die ik niet eens ken,

aangenaam verrast en verwonderd dat ik dan ben.

Toen ik in Kameroen ben geweest,

was me dat toch een feest.

Ik was blij dat ik de mensen ontmoeten kon,

en ik ben zelfs op bezoek geweest bij de Fon.

Ze noemen me daar een prinses maar eigenlijk ben ik heel gewoon,

ik heb geluk dat ik in Nederland woon.

Daarom wil ik een stukje delen,

en als je geeft ben je opeens met velen.

Als iedereen een beetje geeft,

is er geen arm mens meer die op aarde leeft.

 

English:

A pig van Djouke.

 

Hello I am Djouke and I want to help poor people,

That’s why I have a project in Cameroon.

It bothers me that some people even sometimes don’t have enough food,

And that we mostly forget about those people.

How did this happened?

I saw on television a lot of disasters.

There was a flooding in Suriname,

A country far from here.

Then I started giving money to help them.

I put my piggybank upside down and grab the money together.

After that I started over again and saved the money on the bank.

Then accidently I met Arie Wingelaar

And told him that I saved money for pour people.

He knew Titus from Cameroon

And told me that he could help me to help the people there.

A lot of people in Cameroon do have not enough to live their lives.

So I gave them a pig.

With a bag of food.

And the hope they have little pigs a lot.

One pig should passed over.

To help a fellow human in life.

At the start in 2007 there were 3 people with a pig and after that 10.

Five years later I could see the project myself

I made almost 100 people happy with a pig.

Simply by giving a pig and another things.

Somebody who gives you a boost.

To live a better live.

Everybody should do that.

With or without money.

I try to save the money by myself.

But happily I been helped by the church and people I don’t even know.

Very glad and surprised I am.

When I was in Cameroon it was a big party.

I was very happy I could meet the people by myself.

I even visited the Fon.

They call me a princes but actually I’m just an ordinary girl.

I just want to share a bit,

And when you give something you are with many.

If everybody gives a bit

There are no poor people on earth anymore.

 

 

 

 

 

 

Samen een eindje op.